نت اهنگ های کلاسیک

نت های فلوت
یوهان سباستین باخ - سونات در سل ماژور برای ۲ فلوت

کلود دبوسی - سایرنکس برای فلوت

سرگئی راخمانینف - وکالیس برای فلوت و پیانو

 

 

نوشته شده در جمعه چهارم دی 1388ساعت 20:46 توسط بهنام| 6 نظر |

--------------------------------------------------------------------------------

نت های گیتار
فرانسیسکو تارگا - ۷ پرلود برای گیتار

فرانسیسکو تارگا - کاپریس عرب برای گیتار

فرانسیسکو تارگا - والس برای گیتار بر  اساس تمی از یوهان اشتراوس

ایزاک آلبنیتز - آستوریاس

ایزاک آلبنیتز - کادیز

ایزاک آلبنیتز - پوئرتا دو تیرا

ایزاک آلبنیتز - زامبرا گرانادینا

ایزاک آلبنیتز - تانگو برای دو گیتار - اپوس ۱۶۵

فرانتس ژوزف هایدن - سرناد برای ۴ گیتار

فرانتس ژوزف هایدن - آندانت برای ۴ گیتار

یوهان سباستین باخ - فوگ برای ۲ گیتار

نوشته شده در جمعه چهارم دی 1388ساعت 20:46 توسط بهنام| نظر بدهيد |

--------------------------------------------------------------------------------

نت های ویلونسل
فرانتس ژوزف هایدن - ایر برای ویلونسل و پیانو

فرانتس ژوزف هایدن - کنسرتو برای ویلونسل

فرانتس ژوزف هایدن - منوئت برای ویلونسل و پیانو

سرگئی راخمانینف سونات برای ویلونسل و پیانو

سرگئی راخمانینف - تریو برای ویلون - ویلونسل و پیانو

سرگئی راخمانینف - رقص اورینتال برای ویلونسل

نوشته شده در جمعه چهارم دی 1388ساعت 20:45 توسط بهنام| نظر بدهيد |

--------------------------------------------------------------------------------

نت های بربط
۱- قطعه شهاب  در دستگاه سه گاه - ساختۀ استاد منصور نریمان - گردآوری و آوانگاری  یعقوب نوروزی

۲- قطعه قرارگاه در دستگاه ماهور - ساختۀ استاد منصور نریمان - گردآوری و آوانگاری  یعقوب نوروزی

۳- قطعه انتظار در دستگاه همایون - ساختۀ استاد منصور نریمان - گردآوری و آوانگاری  یعقوب نوروزی

۴- قطعه تنهایی در دستگاه شور - ساختۀ استاد منصور نریمان - گردآوری و آوانگاری  یعقوب نوروزی

۵- قطعه شور زندگی در دستگاه شور - ساختۀ استاد منصور نریمان - گردآوری و آوانگاری  یعقوب نوروزی

۶- قطعه سروناز در آواز ابوعطا - ساختۀ استاد منصور نریمان - گردآوری و آوانگاری  یعقوب نوروزی

۷- قطعه تمنا در آواز افشاری - ساختۀ استاد منصور نریمان - گردآوری و آوانگاری  یعقوب نوروزی

نوشته شده در جمعه چهارم دی 1388ساعت 20:43 توسط بهنام| نظر بدهيد |

--------------------------------------------------------------------------------

تمرين هايي بصورت نت براي تار و سه تار
تمرین برای تار و سه تار ( اصفهان ) - هوشنگ فراهانی - صفحه ۱ - صفحه ۲

تمرین برای تار و سه تار ( ماهور ) - هوشنگ فراهانی

تمرین برای تار و سه تار ( شوشتری ) - هوشنگ فراهانی

تمرین برای تار و سه تار ( دو مینور ) - هوشنگ فراهانی

تمرین برای تار و سه تار ( چهارگاه ) - هوشنگ فراهانی

تمرین برای تار و سه تار ( سل مینور - اصفهان ) - هوشنگ فراهانی - صفحه ۱ - صفحه ۲


تمرین برای تار و سه تار ( ابوعطا ) - هوشنگ فراهانی

تمرین برای تار و سه تار ( دشتی ) - هوشنگ فراهانی

نوشته شده در جمعه چهارم دی 1388ساعت 20:41 توسط بهنام| نظر بدهيد |

--------------------------------------------------------------------------------

نت هايي براي ويلن
نیکولو پاگانینی - ۲۴ کاپریس برای ویلون

نیکولو پاگانینی - ۲ منوئت

نیکولو پاگانینی - آندانت واریاتو


نیکولو پاگانینی - کادانس از امیل سائورت برای ویلون


نیکولو پاگانینی - لا کامپانلا ( قسمت سوم از کنسرتو ویلون شماره ۲ در سی مینور)


نیکولو پاگانینی - حرکت دائمی برای ویلون و پیانو


نیکولو پاگانینی - سونات برای ویلون و گیتار شماره ۲ و ۳


نیکولو پاگانینی - سونات برای ویلون و گیتار شماره ۶


نیکولو پاگانینی - سونات برای ویلون و گیتار شماره ۱

نیکولو پاگانینی - کانتابیله برای ویلون

هنریک وینیاوسکی - اتود برای ۲ ویلون

هنریک وینیاوسکی - مازورکا برای ویلون

هنریک وینیاوسکی - کنسرتو ویلون شماره ۱

یان سیبلیوس - سرناد برای ویلون و پیانو شماره ۱

یان سیبلیوس - سرناد برای ویلون و پیانو شماره ۲

آرام خاچاطوریان - کنسرتو برای ویلون و ارکستر

یوهان سباستین باخ - کنسرتو ویلون و ارکستر شماره ۱

یوهان سباستین باخ - کنسرتو ویلون و ارکستر شماره ۲

ولفگانگ آمادئوس موتسارت - ۶ سونات برای ویلون و پیانو

ولفگانگ آمادئوس موتسارت - سونات ویلون و پیانو شماره ۱ - KV55

ولفگانگ آمادئوس موتسارت - سونات ویلون و پیانو شماره ۱۱ - KV379

ولفگانگ آمادئوس موتسارت - ویلون کنسرتو شماره ۴

ولفگانگ آمادئوس موتسارت - ویلون کنسرتو شماره ۵

ادوارد گریک - رقص انیترا از مجموعه پیر گینت برای ویلون و پیانو

ادوارد گریک سونات برای ویلون و پیانو شماره ۱ - اپوس ۱۳

ادوارد گریک سونات برای ویلون و پیانو شماره ۳ - اپوس۴۵

روبرت شومان - سونات برای ویلون و پیانو اپوس ۱۰۵

کلود دبوسی - Lunsvet for vilon & piano

کلود دبوسی - سونات ویلون و پیانو شماره۱

سرگئی راخمانینف - رومنس برای ویلون و پیانو


نوشته شده در جمعه چهارم دی 1388ساعت 20:39 توسط بهنام| نظر بدهيد |

--------------------------------------------------------------------------------

نت آثاری از بتهوون ، برامس ، چایکوفسکی ، ویوالدی و …
J.S. Bach

Gamba Sonata in G major, arranged for two flutes
“fugue” for 2 Guitar
“Wann Kommst Du Mein Heil” from Cantata 140
“Wir Eilen Mit Schwachen” from Cantata 78
3 Lute Pieces (Prelude, Fuge, Allegro)
Air on G (Piano)
Air on G (Duet)
allemande-courante for guitar
Ave Maria for Vocal & Piano
Concerto for two Violin
Concerto Violin and Oboe d moll BWV 1060
Minute in G from “A Little Notebook for Anna Magdalena Bach”
Prelude Allemande and Burree Gavotte I and II (for Guitar)
Prelude in A minor - for Guitar
six Suites for cello BWV1007-1012
Sonatas and Partitas bwv1001
Sonatas and Partitas bwv1002
Sonatas and Partitas bwv1003
Sonatas and Partitas bwv1004
Sonatas and Partitas bwv1005
Sonatas and Partitas bwv1006
Toccata & Fuge in Dm for Organ
Violin Concerto in A minor No1
Violin Concerto No2
Ludwig Van Beethoven

Concerto for Violin,Cello and Piano in C Major, Op 56 “Triple Conerto” part1
Concerto for Violin,Cello and Piano in C Major, Op 56 “Triple Conerto” part2
Concerto for Violin,Cello and Piano in C Major, Op 56 “Triple Conerto” part3
Fur Elise - Ludwig Van Beethoven
Piano Concerto No.3 in C Minor Op.37 part1
Piano Concerto No.3 in C Minor Op.37 Cadenza
Piano Concerto No.3 in C Minor Op.37 part2
Piano Concerto No.3 in C Minor Op.37 part3
Piano Concerto No.4 in G Major Op.58 Cadenza
Piano Concerto No.4 in G Major Op.58 part1
Piano Concerto No.4 in G Major Op.58 part2
Piano Concerto No.4 in G Major Op.58 part3
Piano Concerto No.5 in Eb Major Op.73 (Emperor) part1
Piano Concerto No.5 in Eb Major Op.73 (Emperor) part2
Piano Concerto No.5 in Eb Major Op.73 (Emperor) part3
Piano Sonata No. 14 (Moonlight)
Piano Sonata No.8 “Pathetique” , No.14
Sonata for violin and piano no.8,op30,no3 part1
Sonata for violin and piano no.8,op30,no3 part2
Sonata for violin and piano no.8,op30,no3 part3
Sonata for violin and piano no.9,op47 in A minor (the “Kreutzar”) part1
Sonata for violin and piano no.9,op47 in A minor (the “Kreutzar”) part2
Sonata for violin and piano no.9,op47 in A minor (the “Kreutzar”) part3
Trio fo Clarinet Op.87
Violin Concerto Op.61
Wolfgang Amadeus Mozart

“Le nozze di Figaro”
۶ sonat for Violin and Piano
Sonata for Violin and Piano No.1 KV55
Sonata for Violin and Piano No.11 KV379
Violin Concerto No4
Violin Concerto No5
Franz Liszt

Hungarian Rhapsody No2 for Piano
Hungarian Rhapsody No4 for Paino
Libestraum - Frants Liszt
Religious No.7 ” Funerailles ” for Piano
Rhapsody Espagnole for Piano
Robert Schumann

“Slumber Song” Op.124 for Piano
Sonata for Violin and Piano Op.105
Toccata Op.7 for Piano
Joseph Haydn

“Air” for Cello and Piano
andante for 4 Guitar
cello concerto
menuet for Cello and Piano
Serenade for 4 Guitar
Henryk Wieniawski

“for etudes” for two Violin
“mazurka” for Violin
Violin Concerto No1
Jean Sibelius

serenade for Violin and Piano no1
serenade for Violin and Piano no2
Gioacchino Rossini

Quartet (1) F-dur for flauto, clarinetto, corno and fagotto
Quartet (2) Rossini J. Quartet G-dur for flauto, clarinetto, corno and fagotto
Quartet (3) F-dur for flauto, clarinetto, corno and fagotto
Aram Khachaturian

“saber dance” for tenor Saxophone
Violin Concerto
Sergei Rachmaninov

“Elegy” for Piano
“oriental dance” for Cello
“vokaliz” for Flute and Piano
elegtrio for Violin, Cello and Piano
Italian Polka for two Saxophone, Trumpet Bb and Piano
Liebeslied (Fritz Kreisler) Transcribed by S.Rachmaninoff
Piano Concerto 2
Romans for Violin and Piano
Sonata for Cello and Piano
Claude Debussy

“syrinx” for Flute
Bergamasque - Clair de Lune
Bergamasque - Menuet
Bergamasque - Passpied
Bergamasque - Prelude
lunsvet for Violin and Piano
Quartet for Bb Clarinets
Sonata for Violin and Piano no.
Felix Mendelssohn

Etude no.48 for Piano
Italien for Vocaland Guitar Opus.9 no3
Violin Concerto Op.64
Nicolo Paganini

2 menuet
24 Caprices for Violin
Andantino Variato
Cadenza from Emile Sauret for Violin
Cantabile for Violin
La Campanella (rondo for Concerto II) Si Minor
moto perpetuo for Violin and Piano
Sonata for Violin and Guitar No.2 & 3
Sonata for Violin and Guitar No.6
Sonata no.1 for Violin and Guitar
Edward Grieg

Anitra’s dance for Violin and Piano op.46 No.3
Morning (Melody)
Piano Concerto in A minor
Sonata for Piano Op7 (I)
Sonata for Piano Op7 (II)
Sonata for Piano Op7 (III)
Sonata for Piano Op7 (IV)
Sonata for violin and piano no.1,op13
Sonata for violin and piano no.3,op45
Johannes Brahms

Hungarian Dance No.1
Hungarian Dance No.2
Lullaby (Melody)
Lullaby for Piano & Clarinet
Sonata for Violin and Piano op.108
Sonata for violin and piano op.78
Waltz No. 15 for piano
Piotr Tchaikovsky

“None But the Lonely Heart” for Vocal and Piano Op.6 no.6
Brass Quartet (Trumpets and Trombones) Op.41
Nutcracker March for Piano
String Quartet Op.41
Swan Lake for Cello and Piano
Violin Concerto
Antonio Vivaldi

4 Seasons , Spring - Vivaldi
Chamber Concerto RV103 for Flute, Oboe and Bassoon
concerto for Guitar in D dur
Concerto for two Violin
Flute concerto in do minor
Sonata for Trombun
Violin Concerto in Bb Major no10
Violin Concerto in E flat Major no5 (The-Storm-at-Sea)
Violin Concerto in E Major no1 (Spring)
Violin Concerto in F Major no3 (Autumn)
Violin Concerto in F Minor no4 (Winter)
Violin Concerto in G Minor no2 (Summer)
Francisco Tarrega

7 Preludes for Guitar
CAPRICHO ARABE for Guitar
waltz for Guitar (theme from Strauss)
Isaac Albeniz

“ASTURIAS”
“CADIZ”
“puerta de tierra”
“zambra granadina”
tango fo two Guitar Op.165
Anton Dvorak

Romantic for Violin Op.75 no1
Violin Concerto
Frederic Chopin

3 Ecossaises
Chopin - Nocturne No. 2
Fantaisie Impromptu
Funeral March
Mazurka 6 - Fredric Chopin
Prelude Op. 45
Rimsky Korsakov

“The Flight of the Bumble Bee” for Fagot
“The Flight of the Bumble Bee” for Piano
 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۰ساعت 15:30  توسط مهدی افضلی | 
- Pink Panther
- Ballad pour Adeline
- Fur Elise
- Bach Invention 2 part #2
- Star Wars
- Yesterday از گروه بیتلز
- Hard day از گروه بیتلز
- All my loving از گروه بیتلز
- Girl از گروه بیتلز
- ارابه های آتش از ونجلیس
- منوئه از دفتر آناماگدلنا باخ
- Angie - Rolling Stones
- California Dreamin' - Jose Felisiano
- Green Green Grass of Home - Tome Jones
- To All The Girls I've Loved Before
- Besame Mucho
- In a sentimental mood
- از گری مور Still got the blues
- Harry Potter
- Joe Satriani, Surfing with the alien
- Norah Jones, Don't Know Why
- Brhams, Lullaby
- Bach,Prelude in A Minor
- Kieth Jarret, The Wind
- Bach, Badinerie
- The Blue Danube
- Is there anybody out there
- and i love her
- پیانو کنسرت در لامینور از ادوارد گریگ
- Maple Leaf Rag
- یکی از کارهای فردی مرکوری بنام killer queen
- چهار فصل ویوالدی - بهار
- چهار فصل ویوالدی - تابستان
- مازورکای شماره شش از شوپن
- Wedding of love یکی از آهنگهای اجرا شده توسط ریچارد کلایدرمن
- لیلا از وس مونتگومری
- والس شماره 15 از برامس
- autumn leaves
- هفت پرلود برای گیتار از فرانسیسکو تارگا
- آموزش ساده گیتار کلاسیک در 27 درس
- نوکتورن شماره دو شوپن
- قسمت آداجیو سونات مهتاب بتهوون
- یکی از رگتایم های جوپلین
- Love me tender از الویس پریسلی
- The Entertainer
- مطلب راجع به آکوردهای گیتار
- موزیک متن فیلم پدرخواند قسمت اول
- jazz licks for guitar
- تمرین دشیفر برای گیتار در هشت سطح
- آداجیو در سل مینور از آلبینونی
- قسمت آداجیو سونات مهتاب از بتهوون
- قطعه اصفهان از دوک الینگتون
- مطلبی راجع به نحوه صحیح نشستن پشت پیانو
- ترانه فیلم Robin Hood
- یک قطعه از bill evans بنام funny man
- Air on G String از باخ
- قسمت اول هماهنگی گیتار و پیانو (سه مطلب اول)
- یک کار زیبا از thelonius monk بنام epistrophy
-
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۰ساعت 15:27  توسط مهدی افضلی | 

 

نخستین پیانو در حدود سال 1185 خورشیدی (1806 میلادی) به ایران آورده شد.

 

این پیانو که مدتها در منزل عضدالدوله، پدر عین الدوله (صدر اعظم وقت) نگهداری می شد، با توجه به امکانات حمل و نقل در آن زمان از کوک خارج شده و تنها پنج اکتاو داشت هدیه ای بود از سوی ناپلئون بناپارت به فتحعلی شاه قاجار. بعدها ناصرالدین شاه در بازگشت از سفرهایش به اروپا، چند پیانوی استاندارد به تهران آورد.

 


 

در دربار، نوازنده نامدار سنتور، محمد صادق خان (سرور الملک) با توجه به اندک شباهت هایی که میان مکانیسم کار سنتور و پیانو وجود دارد و همچنین با تغییر کوک ساز، به اجرای نغمه های ایرانی با پیانو روی آورد. شماری از افراد علاقه مند هم نزد وی به نواختن این ساز پرداختند که از آن میان باید به مشیر همایون شهردار (1348-1264) اشاره کرد.مشیر همایون در کنسرت های انجمن اخوت برنامه هایی اجرا نمود و همراه با چند تن از دیگر نوازندگان برای ضبط صفحه به لندن سفر کرد.

 


 

وی بعدها در تهران هم قطعاتی به صورت تکنوازی و نیز همراه با آواز رضا قلی میرزای ظلی، فرح انگیز و تار درویش خان به روی صفحه ضبط کرد. مشیرهمایون بیشتر در مشاغل دولتی بود ولی ضمن چندین سال ریاست شورای موسیقی رادیو، ارکستری به نام «ارکستر ویژه» نیز تشکیل داده بود.به نظر می رسد نخستین پیانونواز ایرانی که این ساز را به شیوه درست نواخته غلامرضا مین باشیان (1314-1240) ملقب به «سالار معزز» است.

 


 

وی که در شعبه موزیک دارالفنون در تهران و مدتی هم در کنسرواتوار سن پترزبورگ تحصیل کرده بود قطعه ای به نام «آواز ماهور: فانتری روی موتیف های ایرانی» (Fantasie sur des motifs persan “D’Avaz Mahour”) با کوک استاندارد برای پیانو آفرید که در روسیه به چاپ رسیده است.

 

مین باشیان دوقطعه دیگر به نام های «پیش درآمد جدید ماهور» (بر اساس نغمه ای از رکن الدین خان) و «تصنیف ماهور برای پیانو» ساخته است.پس از محمد صادق خان (سرور الملک)، اجرای نغمه های ایرانی با پیانو توسط نوازندگانی چون محمود مفخم و معتمدالممالک یحیائیان ادامه یافت. مفخم در تارنوازی نیز از شاگردان آقا حسینقلی بود و به موسیقی ایرانی آشنایی کامل داشت.

 


 

به نوشته روح الله خالقی در کتاب «سرگذشت موسیقی ایران»، ریز زدن با انگشتان کوچک و شست به فاصله اکتاو در اجرای موسیقی ایرانی با پیانو از ابتکارات اوست که به وسیله نوازندگان بعدی نیز ادامه یافت. مفخم در صدد بود با این کار، مضراب ریز در تار را با پیانو تقلید نماید؛ در صورتیکه این روش برخلاف سبک ویژه پیانوست که نت مورد نظر و نت یک درجه بالاترش را به طور پی در پی و با تناوبی کمابیش تند به نام تریل به اجرا در می آورند.

 

محمود مفخم شاگردانی تربیت کرد که از میان آنها مرتضی محجوبی و حسین استوار به شهرت بیشتری دست یافتند. مرتضی محجوبی (1344-1279) در ده سالگی، عارف قزوینی را در کنسرتی همراهی نمود.

 


 

وی از نخستین تکنوازانی بود که برای اجرای برنامه به رادیو تهران دعوت شد. «سبک نوازندگی او در پیانو به نحوی بود که تزیینات و تکیه های خاص موسیقی ایرانی را به خوبی نمودار می سازد و به ویژه ملودی هایی که با دست راست می نواخت واجد حالت های خاص آوازهای ایرانی است.»1 از محجوبی علاوه بر نواخته های گوناگون، بیش از بیست ترانه نیز برجای مانده است که از آن میان «کاروان» (با شعر رهی معیری و صدای غلامحسین بنان) بسیار معروف است. ظاهرا تنها نوازنده ای که به طور جدی از آموزش های محجوبی بهره گرفته فخری ملکپور است که از او یک کاست تکنوازی پیانو نیز منتشر شده است.

 


 

نوازندگانی که از آنها سخن گفته شد معمولا برای اجرای موسیقی ایرانی با پیانو کوک استاندارد ساز را تغییر داده و آهنگ های ایرانی را دودستی ولی به صورت تک صدایی می نواختند. بعدها جواد معروفی که علاوه بر موسیقی ایرانی با موسیقی کلاسیک غرب نیز آشنایی داشت برای اجرای موسیقی ایرانی با پیانو (بیشتر با کوک استاندارد) از دست چپ خود برای اجرای آکوردهای مناسب استفاده نمود و سبک تازه ای را در پیانونوازی ایرانی پدید آورد. وی ردیف موسیقی ایرانی را برای پیانو تنظیم کرد که نت آن همرا با اجرای معروفی در شش کاست منتشر شده است.

 


 

انوشیروان روحانی و اردشیر روحانی -

 

شاگردان شاخص جواد معروفی - که در هنرستان موسیقی ملی نزد وی آموزش دیده بودند نیز به اجرای آهنگ های ایرانی به سبک خاص خود ادامه دادند و آثاری نیز با الهام از دستگاه های موسیقی ایرانی آفریدند. فعالیت انوشیروان روحانی البته بیشتر به ساخت ترانه برای خوانندگان متعدد و یا اجرای همان آثار با پیانو معطوف شد ولی اردشیر کار نوازندگی را به گونه ای جدی تر پی گرفت. او فراگیری پیانو و آهنگسازی را به ترتیب نزد امانوئل ملیک اصلانیان و توماس کریستین داوید ادامه داد و علاوه بر ساخت یک کنسرتو پیانو به نام «شُلیل» با الهام از ترانه های محلی که در سال 1352 به وسیله ارکستر انجمن ژونس موزیکال ایران به رهبری علی رهبری اجرا شد، دو آلبوم نیز به صورت تکنوازی پیانو همراه با محمد اسماعیلی (تمبک) اجرا و منتشر ساخت. افلیا پرتو و مهین زرین پنجه از دیگر شاگردان جواد معروفی هستند که به فعالیت های محدودی در این زمینه مشغولند. حمید و سعید دیهمی نیز که نزد انوشیروان روحانی آموزش دیده اند در کالیفرنیا به فعالیت پیگیر در این زمینه مشغولند و رامین ذوالفنون نیز (در همان منطقه) با تغییر کوک پیانو آثاری به ضبط رسانده است که بیشتر با ساکسیفون حافظ مدیرزاده همراه است.

مرتضی محجوبی
پس از انقلاب 1357 با توجه به دگرگونی های وسیع در عرصه های فرهنگی و به ویژه موسیقی، اجرای موسیقی ایرانی با سازهای غربی همچون پیانو بسیار محدود گشت و از اواخر دهه 1370 نیز فعالیت در این زمینه، عموما با افت شدید کیفی دنبال شد. افزون بر نوازندگان فعال در این زمینه از آغاز تا کنون، شماری از آهنگسازان ایرانی که تقریباً همگی در اروپا و آمریکا تحصیل کرده بودند قطعاتی برای پیانو آفریده اند که گرچه بیشتر در سبک های کلاسیک یا مدرن غربی ساخته شده ولی از رنگ و بوی ایرانی هم برخوردار است.


 

از آن جمله باید به امین الله (آندره) حسین، فریدون فرزانه، مرتضی حنانه، هرمز فرهت، هوشنگ استوار، علیرضا مشایخی، شاهین فرهت، مهران روحانی، ایرج صهبایی، سعید شریفیان، کیاوش صاحب نسق، امیر مهیار تفرشی پور و ... اشاره کرد.در اینجا همچنین باید یادی کرد از آلفرد ژان باتیست لومر (Alfred Jean-Baptiste Lemaire) ، استاد فرانسوی شعبه موزیک دارالفنون و چهره ای موثر برای شناساندن موسیقی غرب به ایرانیان که در اواخر سده نوزدهم میلادی به دستور مظفرالدین شاه قاجار و با یاری شماری از شاگردان شعبه موزیک دارالفنون همچون ارسلان ناصر همایون در مجموعه هایی مانند «آواز و تصنیف ایرانی» (Avaz et Tasnif Persans) تعدادی از نغمه های ایرانی را برای پیانو تنظیم کرد.


 

بسیاری از کارهای پیانوی او در همان دوران در تهران و پاریس به طور محدود به چاپ رسید. از دیگر آهنگسازان غیر ایرانی که از آنها آثار پیانویی بر پایه موسیقی شرق-ایران در دست است می توان به جرج ایوانویچ گوردیف (Georges Ivanovitch Gurdjieff)، آلبرت کتلبی (Albert W. Ketelbey) ، و شارل کوشلین (Charles Koechlin) اشاره کرد و بررسی آثار آنان مجال دیگری را می طلبد.


منبع: 1- سپنتا، ساسان. «چشم انداز موسیقی ایران». موسسه انتشاراتی مشعل، تهران، 1369، ص 179.

نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم آبان 1388ساعت 23:33 توسط بهنام| 9 نظر |

--------------------------------------------------------------------------------

نت نگاری
 نت نگاری


بدون شک یکی از عناصر ی که میتوان با آن فرهنگ یک ملت را محک زد و اطلاعات زیادی از آداب و رسوم و اعتقادات آنها کسب کرد موسیقی آن ملت است.

 


موسیقی در گذشته های دور مانند زبان و گفتار به روش سینه به سینه و شفاهی نقل میشد تا به نسلهای بعدی برسد و در این میان هیچ تضمینی نبود که عوامل محیطی چه اثری بر آن بگذارند یا اینکه اصلآ باقی بماند یا خیر.

 


از این رو آنها به فکر افتادند تا موسیقی خود را جایی ثبت کنند. اقوام "مزوپوتیما" (Mesopotamia ) (بین النهرین)از اولین کسانی بودند که به فکر نگارش موسیقی افتادندو برای نت نویسی قراردادی تنظیم کردند.در روش ابداعی انان ریتم (که یک جز لازم ملودی است) و دامنه ملودی معین میشد.

 


در قرن پنجم تا هفتم قبل از میلاد روشی ابداع شد که فقط حدود حرکت ملودی را مشخص میکردو حضور دامنه در آن دیده نمیشد.در قرن هفتم میلادی بود که سرودهای گریگوریان - مانند مس (mess)و موتت (mutett ) که مهمترین و جزو پایه های فرمهای موسیقی مذهبی اند ، - بدست پاپ گرگوار اول (Pope Grigorire I )جمع آوری و تدوین شد اما هنوز رسم الخطی رسمی و شناخته شده برای حفظ اصولی آنها نبود. در قرن نهم از یک خط رنگی افقی برای نوشتن علائم استفاده شد و باید توجه کرد که در همین زمان بود که مویسقی از حالت مونوفونی و هموفونیکی خارج شد و بتدریج به سوی دیافونی( دو صدایی) و پلی فونی میل کرد و اصالتا پلی فونی از سرود های مذهبی بنام ارگانوم (organom ) زاده شد و نگارش آنها اهمیت بیشتری یافت.

 


(برای مطالعه بیشتر در مورد نوع بافتها به مقاله "رنگ و بافت در موسیقی" توجه شود) اما نت نویسی به صورت امروزی ریشه در نمادهای یونانی و شرقی دارد که به آن " اک فونتیک "(Ekphonetic )میگویند. تا قبل از قرن یازدهم میلادی برای نمایش اصوات موسیقی به تبعیت از یونان باستان از حروف برای این منظور استفاده میشد و از این نظام هم اکنون نیز در کشورهای انگلیسی و آلمانی زبان استفاده میشود.

 


به این شیوه نت نگاری نظام الفبایی میگویند.در قرن یازدهم میلادی یک کشیش فرانسوی مقیم ایتالیا به نام "گوئید د آرتسو"Guido d Arezzo"")955-1050(آهنگی برای یکی از سرودهای مذهبی کلیسا به نام "سن ژان"ساخت و برای یادگیری بهتر آن برای شاگردان در آموختن اصوات موسیقی ،حروف اول هر مصرع این سرود را به عنوان علامتی برای نمایش هر یک از اصوات انتخاب کرد .به این صورت:


Ut queant laxis Resonare fibris Mira gestorum Famuli tuorom Solve poluti Labrieatum sancta johannes" "

 


(حرفهای مورد نظر با حروف بزرگ تایپ شده)از آن به بعد این حروف برای نشان دادن صداهای موسیقی مرسوم شد : Ut, re. mi, fa, sol, la. نتهای ابداعی آرتسو شش تا بودند که بعدا" نت "سی" به آنها افزوده شد و نت ut برای سهولت در نت خوانی به Do تغییر پیدا کرد.از دیگر خدمات ارزشمند این کشیش میتوان به ابداع چهار خط حامل وبرای نگارش نت و حدود دامنه آنها اشاره داشت . لازم است در اینجا اشاره ای به فیلیپه دوویتری (Philippe de Vitry ) (1361-1291) فرانسوی که شاعر و آهنگساز و تئورسین موسیقی بود ،شودکه در کسترش تئوریهای موسیقی و نتنویسی خدمات ارزنده داشته و از بنیانگذاران روشهای امروزی است.

 

نت گاری منسوخ شده

 

لازم به توضیح است که اسحق کندی نویسنده کتاب "الرساله الكندی فی الموسیقی" در مورد اسامی نغمات از حرئف ابجد استفاده کرد به این ترتیب : کندی این نامگذاری را برای نت ها انجام داد: نت می حرف ج، نت سل حرف ه، نت سی حرف و، نت ر حرف ط و نت فا حرف ک.این در حالی است که اروپاییان صد سال بعد با آن اشنا شدند و آن را تکمیل کردند. به هر صورت، به نظام نت نویسی که آرتسو ابداع کرد نظام هجایی میگویند که در فرانسه و ایتالیا و بعدا" به تبعیت از فرانسه در ایران باب شد.امادر نظام الفبایی اولین نت نت "لا" است که اولین حرف الفبای لاتین است:

 

ABCDEFGH
سی
دو
ر
می
فا
سلدر آلمان و اتریش نت دوم "سی" را باH نشان میدهند و حرف B نمایانگر Si b است. در قرن شانزدهم به آثار زیادی از بزرگان موسیقی برمیخوریم که مشهورترین آنان " پالسترنیا" (Palestrina)و "لاسوس" (Lassus) و "فرسکوبالدی" (Frescobaldi ) و "ویکتوریا" هستند که آنها را براساس مد(mode ) بوجود آوردند و باعث تحولات زیادی کنترپوان و هارمونی و کل موسیقی شدند. تداوم و ثبت این تلاشها گنجینه ارزشمند موسیقی امروز است که با بررسی این آثار میتوانیم به تحولات جوامع در دورانهای مختلف هم پی ببریم.
نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم آبان 1388ساعت 23:32 توسط بهنام| نظر بدهيد |

--------------------------------------------------------------------------------

نگاهی به موسیقی رمانتیک ، پیانو
 

 

قرن نوزدهم قرن پیشرفت در موسیقی پیانو بود. بخصوص که پیانو از لحاظ تکنولوژی ساخت پیشرفت کرده بود و از صدایی غنی و وسعت صوتی گسترده تری برخوردار شده بود. دیگر نوازنده های پیانو از پدال Sustain برای بخشیدن لطافت بیشتر به موسیقی، بوفور استفاده می کردند.

 

در واقع این پیشرفت مدیون تغییراتی بود که در کارگاه پیانو سازی اشتین وی در اواخر قرن هجدهم صورت گرفت و پیانو را تقریبا" به همان صورتی که ما امروزه می بینیم تبدیل کرد.

 


 

پیانو ساز مورد علاقه و ملی موسیقیدانان رمانتیک بود. افرادی چون شوبرت، مندلسون، شوپن، شومان، لیست و برامس از جمله موسیقدانانی بودندن که در دوره رمانتیک برای پیشرفت موسیقی پیانو فعالیت بسیاری کردند. آنها علاوه بر سوناتهایی برای پیانو سولو یا به همراه ارکستر از انواع فرمهای زیر برای تهیه موسیقی پیانو استفاده کردند :

 


 

- والس (Waltz) ، مازورکا (Mazurka) و پولنز (Plonaise)- انواع قطعات خاص مانند : امپرمتو (Improptu)، رمنس (Romance)، پرلود (Prelude)، نوکتورن (Nocturne)، بالاد (Ballade)، راپسودی (Rapsody)، اینترمزو (Intermezzo یا موسیقی کوتاه عشقی)

 


 

Tchaikovsky, Barcarolle

 


 

از دیگر فرمهایی که در این دوره توجه بسیاری به آن شد می توان به اتود (Etude) اشاره کرد.

 

اتود فرمی از موسیقی بود که بیشتر از داشتن ماهیت موسیقایی ماهیت آموزشی و تمرین داشت و بیشتر برای بالا بردن مهارت نوازندگی از آن استفاده می شد هر چند در این میان بسیاری از اتود های نوشته شده - مثلا" از شوپن - از غنای موسیقی بسیار بالایی نیز برخوردار بود.

 

شاید مطرح شدن بیش از حد اتود بود که در این قرن شاهد ظهور افرادی چون لیست و پاگانینی (نوازنده چیره دست ویولن که به علت داشتن قدرت نوازندگی بسیار زیاد مشهور بود با شیطان در ارتباط است) بودیم.

 

پاگانینی بخوبی می دانست که روی صحنه چگونه باید عمل کند و به چه صورت خود و موسیقی خود را عرضه کند تا بیشترین تاثیر را بر مخاطب بگذارد، به همین دلیل اغلب نوازندگان پیانو سعی در تقلید از حرکات او را داشتند.

 


 

R. Schumann, Piano Concerto A Minor, Op. 54

 


 

نوازندگان پیانو در این عصر فرمول های خشک انگشت گذاری برای اجرا قطعات را بیرون انداخنتد و با انجام حرکت های نمایشی و پیچ و تاب دادن دست و بدن، بر اجرای هرچه پر احساس تر موسیقی بدعت گذاشتند.

 

در این میان برخی مانند لیست آنقدر در این مسائل زیاده روی کرد که اجرای برنامه موسیقی توسط او بیشتر شبیه یک مجلس لحو و لعب تبدیل شد و برعکس شخصی مانند شوپن با آرامش و راحتی بدون توجه به دیگران به اجرای برنامه پرداخت.

 

هر چند شوپن همواره به توانایی های لیست در نوازندگی قبطه می خورد اما تمرکز بیشتر او به موسیقی تا نوازندگی باعث شد تا یکی از بهترین مجموعه کارهای رمانتیک در پیانو تا ابد به نام او ثبت شود.

 

Chopin, Nocturne in G Minor

 


 

واقعیت آن بود که از اواخر قرن هجدهم تا نیمه های قرن نوزدم در خانه هر اروپایی پیانویی بود و تمامی موسیقی های مشهور برای پیانو نیز تنظیم شده بود و اغلب در هر خانه ای شخصی پیانو می زد و دختری با آن می خواند لذا همه مردم علاقمند به دیدن توانایی ها و تکنیک های نوازندگان چیره دست پیانو بودند و به همین علت نوازندگان حرفه ای در گوشه و کنار اروپا همواره به اجرای کنسرت می پرداختند.
نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم آبان 1388ساعت 23:31 توسط بهنام| نظر بدهيد |

--------------------------------------------------------------------------------

آهنگيه از فريدون فروغي (آکورد)
پشت اين پنجره ها
 

              Am         Dm                                         E                             Am

پشت اين پنجره ها دل ميگيره                        غم و غصه ي دل و تو ميدوني

           Am            Dm                                          E                            Am

وقتي از بخت خودم حرف ميزنم                    چشام اشك بارون ميشه تو ميدوني

                Am                                                            G                      Am

عمريه غم تو دلم زندونيه                              دل من زندون داره تو ميدوني

       Am                                                            G                               Am

هر چي بش ميگم تو آزادي ديگه                    ميگه من دوستت دارم تو ميدوني

            Am                                                      G                               Am

ميخوام امشب با خودم شكوه كنم                     شكوه هاي دلموتو ميدوني  

              Am                                                           G                         Am

بگم اي خدا چرا بختم سياس                           چرا بخت من سياس تو ميدوني

           Am    Dm     F         G                             Dm      F         G    Am

پنجره بسته ميشه شب ميرسه                         چشام آروم نداره تو ميدوني

            Am        Dm     F       G                              Dm     F         G    Am

اگه امشب بگذره فردا ميشه                           مگه فردا چي ميشه تو ميدوني

 

نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم آبان 1388ساعت 23:29 توسط بهنام| نظر بدهيد |

--------------------------------------------------------------------------------

آکورد آهنگ پرواز از گروه آریان

Am....G..............F........................G............................Em.........................Am

گفتي ميخوام رو ابرا همدم ستاره باشم تو تك سواره عاشق من پريه قصه هاشم

Am...G............F........................G................................Em....................Am

گفتم بجاي شعرو قصه هاي بچه گونه با هم بيا بسازيم زندگي رو عاشقونه

Am..G.........F...........G............................Em.........................Am

ما دوبال پرواز مرغ عشقيم پر ميگيريم تا اوج آسمونا

Am..G.........F...........G............................Em.........................Am

جاي حسرت تو فلب ما دوتا نيست نميمونيم با غصه تك و تنها

Am.........G............F.........Em............Em...........................G.............F

دو كبوتر وقتي كه دل به هم ميبازن عاشقونه با هم ميسازن آشيونه

Am............G..........F.........G...........................................Em.........Am

بيا ما هم مثل كبوترا بسازيم زندگي رو ساده و پاك و بي بهونه
آريان

مادر 4/4

...............G........................................Am

تو به رسم قصه عشق تو گوش من صدا كردي

E..................................F........

دلم رو با رموز عشق آشنا كردي

...............G........................................Am

تو ميگفتي تو اين دنيا فقط خوبيست كه ميمونه

E..................................F........

با خوبيها دلامونو با صفا كردي

E - F - G - Am ملودي ويلن

Am.................Dm........Am.................Dm

چه شبهايي نخوابيدي برام تا صبح دعا كردي

Am.........Dm.....Am..................Dm

واسه خوابم تو اي مادر لالا لالا كردي

.........................E

واسه فردام دعا كردي

Dm..................G..................Am

حضور خوب تو به خونمون صفا ميده

E......Dm...F.......................................Dm

صدات وقتي كه ميپيچه به قلبامون جلا ميده

E........Dm..........F............................Dm..............G................Am

اگه روزي همه گلها ياسمن باشه دلم ميخواد تمومش به پاي يار من باشه

E...........F.........G...............Am

مادر من- مادر من- مادر من- مادر من

دو بار تكرار ميشود

Am G F E G Am آكوردهاي قسمت آخر

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۰ساعت 15:17  توسط مهدی افضلی | 
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۰ساعت 15:13  توسط مهدی افضلی |